Reparation & renovering av tak

Takrenovering AvestaTakrenovering

Avesta Tak AB erbjuder takreparationer samt takrenoveringar i Dalarna och angränsande län.

Nedan finns exempel på våra tjänster:

  • Byte eller reparation av råspont
  • Byte av underlagspapp & läkt
  • Byte av hängrännor & stuprör
  • Byte av vindskivor & vindskiveplåtar
  • Reparation av takfot
  • Reparation vid läckage
  • Taktvätt
  • Takmålnng

Nytt tak för 74.900 kr

Priset gäller för ett tak om 140 kvm efter 30% ROT-avdrag och förutsätter att underliggande tak är friskt.

Vad ingår i takomläggningen?

• Undersökning av underlaget • Ställning
• Nya takpannor (betong) • Rivning
• Ny underlagspapp • Städning
• Byte av all läkt • Nya nockpannor
• Takfotsplåt • Byte av nockbrädan
• Vindskiveplåt • Montering av nya nockband
• Plåtarbete

Sänk arbetskostnaden vid takläggning

Takläggning Avesta

Privatpersoner kan göra ROT-avdrag och sänka arbetskostnaden vid takläggning eller takrenovering. Vi sköter redovisning till Skatteverket och drar av skatterabatten direkt på fakturan.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.